Back

11a edició de "Societat de Debats"

11a edició de "Societat de Debats"

L'objectiu d'aquesta activitat és la de completar la formació acadèmica habitual amb el desenvolupament d'una millor capacitat de progressió, presentació i discussió de temes d'actualitat. Aquesta activitat fomenta l'adquisició d'eines per permetre als participants parlar en públic amb fluïdesa, exposar idees de forma ordenada, despertar l'esperit crític...

Si vols saber qui ha organitzat i qui ha guanyat aquesta edició continua llegint....

15.05.2013

 

Les Societats de Debat són organitzades, conjuntament amb la Facultat, per els estudiants guanyadors de l'anterior Societats de Debat. En aquesta 11a edició els estudiants organitzadors han estat: Víctor Martínez, Mikel Petri i Marc Rafanell.

(d’esquerra a detra: Marc Rafanell, Víctor Martínez i Mikel Petri)

Aquesta activitat estava dirigida a estudiants de 1r, 2n  i 3r curs. 

Els grups participants han estat formats per 3 o 4 persones. Aquest curs es van inscriure 15 grups.

Cada debat girava al voltant d'un tema diferent que s'anunciava amb dues setmanes d'antelació. Els temes discutits van ser de caire econòmic o empresarial, per tal de poder aplicar els coneixements fins ara adquirits. Cada grup de debat havia de tenir la seva pròpia tesi sobre el tema i calia que preparessin els arguments per defensar-la.

Sobre la valoració dels equips

Per l'avaluació de l'activitat es va tenir en compte:

  • Intervenció del públic al finalitzar cada debat (aportacions, preguntes...). Així s'aconseguia tenir el públic actiu i implicat en el tema. (10%)
  • Postures inicials presentades abans del debat. Això fomentava la preparació que el grup havia de fer abans del debat. (20%)
  • Debat:

    ·a)    Contingut de les idees aportades (40%)

    •b)    Expressió oral i capacitat per portar el fil del debat (30%)

Aquests últims punts a) i b) van ser valorats pels membres del Jurat. En aquesta 11a edició els professors que han format part dels diferents Jurats han estat: Benito Arruñada, Albert Banal, Walter García-Fontes, Antonio Ladrón de Guevara, Guillem López, Joan Miralles, Vicente Ortún, Jaume Paradís, José Luis Peydró, Jaume Puig i Jaume Ventura,

Els Jurats estaven formats per professors de la Facultat convidats i que eren propers a la temàtica de cada debat. La puntuació era una nota d'entre 0 i 10 punts.

Sobre les postures inicials

Abans del dia del debat s'havia de tenir preparades per escrit les postures inicials: idees que es defensarien durant el debat (podien incloure dades reals si s'especificava la font on s'havia trobat la dada o l'opinió). Per tant, calia una recerca d'informació, la lectura d'articles, etc. per completar unes adequades postures inicials, i que servien pel desenvolupament del debat.

Era necessari preparar dos escrits, un per cada postura. Cada escrit havia de tenir com a màxim dues pàgines per a cada defensa. Aquest document s'havia d'enviar a una adreça de correu electrònic específica per la Societat de Debat, abans de les 24h del dia anterior al debat.

Desenvolupament de la sessió

En cada sessió es realitzaven dos debats. Cadascun tenia una durada de 20 minuts. El primer minut era per presentar la idea que defensava cada part. L'últim minut es dedicava a donar una conclusió final amb les idees que havien sorgit durant el debat. Posteriorment es procedia a escoltar la valoració dels membres del Jurat, així com la intervenció del públic. Abans d'encetar-lo es llençava una moneda per decidir quina postura defensava cada grup.

 

La final va ser el dimecres 6 de març del 2013 a les 12h a l'auditori del Campus de la Ciutadella. El tema a debatre va ser Ha estat la segona globalització positiva o negativa  pels països que s'hi ha afegit?: i el degà, el Dr. Vicente Ortún Rubio, va ser el professor membre del Jurat.

(a l'esquerrat "Societat del Vermut" i a la dreta "Triunviriato")

Els finalistes van estar els grups   Triunvirato   (format pels estudiants Adrián Jofre Bosch  2n d'ECO- Adrià Munnè i Raventós- 2n curs d'ECO, Marc Laporte Navarro - 2n curs de Polítiques i Pau Laporte Navarro - 2n curs d'ECO) i   Societat del Vermut    (format pels estudiants Odín Costa Aguadé- 3r curs d'ECO-, Santiago Ramos Romeu - 3r curs doble grau ECO-Dret-, Marc Gómez Tejeda - 3r curs d'ECO- i Octavi Castells Pera - 3r curs d'ECO) 

El grup guanyador Triumvirato amb el degà (d’esquerra a dreta: Vicente Ortún, Pau Laporte, Adrià Munè, Marc Laporte i Adrián Jofre)

El tema de la final va ser:   És la globalització que vivim avui dia positiva pels països que hi participen?  i el degà, el Dr. Vicente Ortún, va formar part del Jurat de la final.

L'assistència a tots els debats era obligatòria i era controlada pels organitzadors. Només estava permesa l'absència a una de les sessions sempre i quan no fos el propi grup el conductor del debat.

El reconeixement per la participació en aquesta activitat serà de 2 crèdits ECTS que s'incorporaran a l'expedient acadèmic amb caràcter d'assignatura optativa  (el màxim de crèdits que es poden reconèixer als graus com optatives és de 6) pels estudiants de tots els graus de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i d'un certificat. Pels guanyadors finals un certificat d'haver guanyat i un xec-regal Fnac de 100 euros per a cadascun d'ells.

Tota la informació referent a la Societat de Debats podia ser consultada en un blog que es va crear específicament per aquesta iniciativa.

Per aquesta activitat:

1.- el professorat ha participat desinteressadament,
2.- la utilització dels espais s'ha fet en horari acadèmic
3.- la Facultat s'ha encarregat de la difusió, i s'encarregarà dels premis, de la comprovació i de la realització dels certificats de participació i assistència.

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories: