Inscripcions tancades

 

CURS AMB RECONEIXEMENT D'1 CRÈDIT ECTS

INTRODUCCIÓ

Et poses nerviós quan has de parlar davant d’una audiència? Vols ser capaç de comunicar eficientment, ser original i aprendre a convèncer el teu interlocutor? Vols aprendre a parlar en públic i adquirir desimboltura i seguretat a l’hora d’articular un bon discurs?

Aquest curs t’ofereix les eines per desenvolupar el teu potencial com a orador. Et facilitarem píndoles teòriques que hauràs de portar a la pràctica amb exercicis breus d’improvisació i també presentacions extenses preparades que simularan les diferents situacions comunicatives a les que es pot enfrontar un jurista.

Aprendràs a fer un informe oral, un interrogatori i practicaràs en un judici oral simulat. Descobriràs com elaborar i estructurar una argumentació de manera sòlida i exposar-la de manera eficient per a persuadir l’audiència.

Per això gaudiràs d’una atenció continuada al llarg del curs, en la qual el professorat farà un informe personalitzat que definirà les teves virtuts i aspectes a millorar com a orador. En definitiva, et proposem una experiència vivencial pràctica que et doni flexibilitat en diversos registres, seguretat i autonomia discursiva davant qualsevol presentació oral.

 

OBJECTIUS 

-Promoure l’ús de l’oratòria des del rigor acadèmic. Incidir en l’aprenentatge pràctic per adquirir competències bàsiques en creació i exposició del discurs. Adequació al registre.

-Perdre la por a enfrontar-se a un auditori o als mitjans de comunicació. Descobrir les virtuts d’un mateix per potenciar-les oralment.

-Conèixer els aspectes generals de l’oratòria: la comunicació no verbal, la paraverbal i la verbal. Dotar l’alumnat de contingut i de continent.

-Potenciar les capacitats orals de diversos perfils professionals. Incentivar la creativitat (inventio), l’estructuració (dispositio) i l’articulació (actio).

-Practicar oralment les tècniques exposades pel professorat, adquirir-ne desimboltura i experiència i, alhora, augmentar el grau personal d'autoestima i seguretat davant d'un auditori. Seguiment i feedback continuat.

-Analitzar i avaluar conjuntament les pròpies intervencions orals i les d'altres companys del grup, per adquirir consciència dels punts febles d'un mateix que cal millorar i dels punts forts que cal potenciar.

 

DESTINATARIS DE L’ACTIVITAT

Estudiants universitaris amb inquietud per la formació integral de l’individu. A tots aquells qui vulguin dotar-se d’una eina transversal com l’oratòria que aporta eficiència a qualsevol feina i àmbit de la vida quotidiana.

 

CALENDARI i HORARI 

Professorat: Prof. Josep M. Castellà Lidon i  Prof. Josep Vicenç Mestre Nogué

Durada:   24 hores - 3 hores setmanals (8 setmanes). 1 crèdit ECTS (24 hores a l’aula i 26 de dedicació a casa)

Dates:     4, 11, 18, 25 de maig i 1, 8, 15 i 22 de juny del 2022

Horari:     Els dimecres de 17:00 a 20:00 hores

LLoc:      40.105 (Edifici Roger de Llúria. Campus Ciutadella)

Inscripcions (tancades)

Preu: 75 eur.