February

Pifarré i Arolas, H., Acosta, E., López-Casasnovas, G. et al. "Years of life lost to COVID-19 in 81 countries." Sci Rep 11, 3504 (2021). https://doi.org/10.1038/s41598-021-83040-3

López Casasnovas, G; "Vacunes en mercat lliure? Els límits a la mercantilització" Health Policy Papers Collection 2021-04_AG. [Download]

García-Altés, A; "El sistema sanitari com a element de cohesió social" Health Policy Papers Collection 2021-03_AG. [Download]

 

January 

López Casasnovas, G; "Desigualtat, polarització i cohesió social" Health Policy Papers Collection 2021-02_GL. [Download]

López Casasnovas, G; "La vacuna contra la gripe. Estado de la cuestión sobre sus virtudes y limitaciones" Health Policy Papers Collection 2021-01_GL. [Download]