Adscripcion Adscripcion

CALAFELL MAJO, FRANCESC D'ASSIS

Departament de Ciències Experimentals i de la Salut
Biologia Evolutiva

+34 933160842
[email protected]
Dr. Aiguader, 88 08003 Barcelona

linkedin LinkLINKEDIN Google Schoolar LinkGOOGLE SCHOLAR OORCID LinkORCID


Personal profile in our Scientific Output Portal (PPC)