Back Jordina Torrents, guanyadora del premi Dona TIC revelació 2018

Jordina Torrents, guanyadora del premi Dona TIC revelació 2018

Investigadora de tecnologies per a cirurgia fetal en el Grup de Recerca SIMBIOsys, al Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, va recollir el premi el passat 20 de desembre en el decurs del congrés 12×12 “La trobada de les TIC de Cap d’Any”.

09.01.2019

 

Dins del marc del 12×12 Congres, iniciativa conjunta de Tertúlia Digital i l’estratègia SmartCat de la Generalitat de Catalunya, i amb la col·laboració de l’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona, un any més, s’ha impulsat el premi 12×12 Dona TIC, que reconeix el paper fonamental de les dones en el món professional, empresarial i acadèmic de l’àmbit de les TIC. Les set categories de les que consta el premi, es van lliurar el 20 de desembre en el marc del congrés 12×12 “La trobada de les TIC de Cap d’Any”.

Un premi per a dones amb una incipient trajectòria professional però també molt rellevant i destacable,  en l’àmbit de les TIC

Els premis consten de set categories: emprenedoria, professional, acadèmica, divulgadora, dona TIC revelació,  estudiant TIC i iniciatives. Jordina Torrents, va ser escollida com a Dona TIC 2018 – Revelació, un premi que es dóna a dones amb una incipient trajectòria professional, encara que molt rellevant i destacable,  en l’àmbit de les TIC.

Va iniciar el seu doctorat el 2016 al Grup de Recerca SIMBIOsys sobre el desenvolupament d'un sistema de planificació i navegació per a cirurgia fetal

Jordina Torrents va rebre la seva Enginyeria Tècnica en Sistemes Informàtics el 2013. Més tard es va llicenciar en Enginyeria Informàtica a la Universitat Rovira i Virgili el 2014. Va obtenir el seu primer Màster en Enginyeria Informàtica: Seguretat Informàtica i Sistemes Intel·ligents a la Universitat Rovira i Virgili el 2016 i un segon Màster en Visió per Computador a la Universitat Autònoma de Barcelona el 2016.

Seguidament, va iniciar el seu doctorat en el Grup de Recerca SIMBIOsys,  centre que està integrat en el BCN MedTech del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC) de la UPF, sota la supervisió dels professors Miguel Ángel González Ballester (ICREA) i  amb Mario Ceresa,  a l'octubre de 2016 sobre el desenvolupament d'un sistema de planificació i navegació per a cirurgia fetal.

Jordina Torrents també va ser guardonada l’any 2017 amb la prestigiosa beca Google Women Techmakers. Els seus interessos de recerca inclouen la visió per computadora, la imatge mèdica, la cirurgia assistida per ordinador i la navegació, l'aprenentatge automàtic, l'aprenentatge profund, la informàtica paral·lela i la visió 3D.

Aquest premi pretén reconèixer el paper fonamental de les dones en el món professional, empresarial i acadèmic de l’àmbit de les TIC, donant cobertura a l’article 32 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes que estableix mesures per a garantir la igualtat entre dones i homes en l’accés al treball, en la formació i en la promoció professional i les condicions de treball.

Multimedia

Categories:

SDG - Sustainable Development Goals:

Els ODS a la UPF

Contact