Back El missatge que les dietes baixes en carbohidrats ajuden a aprimar-se més que les dietes equilibrades és probablement fals

El missatge que les dietes baixes en carbohidrats ajuden a aprimar-se més que les dietes equilibrades és probablement fals

Una nova avaluació de Nutrimedia assenyala que els estudis disponibles mostren poca o cap diferència en la pèrdua de pes entre les dues dietes. Els investigadors tenen una confiança moderada en els resultats actuals, encara que nous estudis podrien oferir resultats diferents

26.05.2022

 

Les persones que segueixen una dieta baixa en carbohidrats, com la dieta Atkins, la Dunkan o la South Beach, probablement aconsegueixen perdre el mateix pes o molt poc més que les que segueixen una dieta d'aprimament equilibrada. L'evidència científica analitzada en una nova avaluació de Nutrimedia mostra que reduir substancialment l'energia que aporten els carbohidrats no és una millor estratègia per aprimar-se que centrar-se a reduir les calories de la dieta i la mida de les porcions, durant un màxim de dos anys.

L'avaluació de Nutrimedia, un projecte de l'Observatori de la Comunicació Científica de la Universitat Pompeu Fabra (OCC-UPF) i el Centro Cochrane Iberoamericano ha conclòs, per tant, que el missatge relativament popular que les dietes baixes en carbohidrats ajuden a aprimar-se més que les dietes equilibrades és probablement fals. El resultat d'aquesta avaluació també està disponible en vídeo curt.

Dietes equilibrades i baixes en carbohidrats

Les dietes baixes en carbohidrats són una àmplia categoria de dietes promocionades per aprimar-se que se centren a reduir els cereals, els llegums i altres aliments que contenen carbohidrats, com els lactis, la majoria de les fruites i certes verdures. Aquests aliments solen substituir-se per altres de més rics en greixos i proteïnes, com carns, ous, formatge, mantega, nata i olis. Algunes dietes baixes en carbohidrats recomanen menjar el que es vulgui, mentre que d'altres recomanen restringir la quantitat d'energia ingerida.

D’altra banda, una dieta equilibrada és aquella que aporta tots els nutrients que necessitem per al funcionament òptim del nostre organisme amb la proporció adequada de proteïnes, carbohidrats, greixos i nutrients no energètics (vitamines, minerals i aigua). En una dieta equilibrada, les proteïnes solen aportar el 12-15% de l'energia de la dieta, els carbohidrats el 50-55% i els greixos el 25-30%. Quan es fan servir per reduir el pes, les dietes equilibrades se solen centrar a reduir l'energia de la dieta limitant la mida de les porcions i a triar aliments més saludables (per exemple, carn magra en lloc de greixosa).

Resultats dels estudis

L'anàlisi de l'equip de Nutrimedia s'ha basat principalment en una revisió Cochrane recent que ha analitzat les proves que aporten 61 assaigs clínics amb 6925 persones amb sobrepès o obesitat. Aquests estudis, que van comparar la pèrdua de pes en persones que van seguir una dieta baixa en carbohidrats amb persones que van seguir una dieta amb un consum equilibrat, mostren que la gent va perdre pes amb les dues dietes en alguns assajos. El pes mitjà perdut amb les dues dietes va variar molt en els diferents assaigs, des de menys d'1 kg en alguns fins a uns 12 kg en altres. A curt termini, la diferència mitjana de pes perdut a favor de les dietes baixes en carbohidrats va ser d'1 kg i, a llarg termini, inferior a 1 kg.

La certesa d'aquests resultats és moderada, segons els autors de la revisió Cochrane. Això significa que és probable que les dietes aprimadores baixes en carbohidrats suposin poca o cap diferència en la pèrdua de pes a curt termini (assajos que van durar 3 a 8,5 mesos) i a llarg termini (assajos que van durar entre un i dos anys) en comparació amb les dietes aprimadores amb un consum equilibrat de carbohidrats. Tot i això, és possible que futurs estudis de recerca ofereixin resultats diferents.

Nutrimedia (www.upf.edu/web/nutrimedia) és un projecte de l'Observatori de la Comunicació Científica de la Universitat Pompeu Fabra (OCC-UPF) i el Centro Cochrane Iberoamèricano (CCIb), que avalua científicament el grau de veracitat d'alguns missatges sobre alimentació i salut (notícies, anuncis, mites i preguntes del públic). Els resultats de les avaluacions, que es publiquen a la web del projecte, pretenen oferir dades i criteris científics per ajudar els ciutadans a prendre decisions informades sobre nutrició.

L'OCC-UPF és un centre de recerca especial per a l'estudi de la transmissió de coneixements científics i tecnològics a la societat.

El CCIb és un dels centres internacionals de Cochrane, una organització internacional que amb les seves revisions sistemàtiques ha contribuït a transformar la presa de decisions sobre les intervencions de salut.

Avaluació: https://tinyurl.com/mupe38du
Informe tècnic complet: https://tinyurl.com/mwxrjxa7
Vídeo de l'avaluació: https://youtu.be/zhAgpwk3J8k

Multimedia

Categories:

SDG - Sustainable Development Goals:

03. Good health and well-being
17. Partnerships for the goals
Els ODS a la UPF

Contact

For more information

News published by:

Communication Office