Cronologia

 

Cronologia: fent memòria

  

Des de les memòries de cada curs es dibuixa un itinerari cronològic del procés d'adaptació a l'EEES a la UPF i les diverses accions que s'han dut a terme en l'àmbit de la Docència:

 

La UPF en xifres

Accions d'adaptació a l'EEES a la UPF en l'àmbit de la Docència

memoria_02

Curs 2002-2003. Docència

Programes de millora i innovació docent
Horitzó Bolonya

 

Memòria del curs acadèmic 2003-2004

Curs 2003-2004. Docència  

Fets més destacats
Primer i segon cicle
Camí de Bolonya
Programa per la qualitat educativa

 

Memòria curs acadèmic 2004-2005

Curs 2004-2005. Docència  

Primer i segon cicle
Tercer cicle
La innovació docent i l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior
Distincions a la qualitat universitària

 

Memòria 2005-2006

Curs 2005-2006. Docència

Primer i segon cicle
Postgrau oficial i tercer cicle
La innovació docent i l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior
Distincions a la qualitat docent universitària

 

memoria_06

Curs 2006-2007. Docència

Grau
Postgrau i formació contínua
La innovació docent i l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior
Distincions a la qualitat docent universitària
Les llengües a la UPF

 

memoria_07

Curs 2007-2008. Docència

Grau
Postgrau i formació contínua

La qualitat i la innovació docent a l'Espai Euroepu d'Ensenyament Superior
Les llengües a la UPF

 

memoria_08

Curs 2008-2009. Docència

Grau
Màster universitari i doctorat
Formació contínua
La qualitat i la innovació docent i l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior
Les llengües a la UPF

 

Memòria curs 2008-2009

               Curs 2009-2010. Docència 

Grau
Màster universitari i doctorat
La qualitat i la innovació docent i l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior
Les llengües a la UPF