18.03.2015

Oberta la primera convocatòria del premi al millor Treball de Final de Grau en l'àmbit de les TIC

El Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC) de la UPF ha convocat la primera edició del Premi DTIC-UPF al millor Treball de Final de Grau (TFG) a Espanya dels cursos 2013-2014 i 2014-2015 en l'àrea de les Tecnologies de Informació i les Comunicacions (TIC).

El  premi busca reconèixer els estudiants més destacats que hagin treballat en  temàtiques directament relacionades amb els màsters de recerca, impartits completament pel Departament o en col·laboració amb altres centres. Aquests programes, desenvolupats íntegrament en anglès, són els següents:  Master in Cognitive Systems and Interactive MediaMaster in Intelligent Interactive Systems, Master in Sound and Music ComputingMaster in Computer Vision i  Master in Wireless Communications, la primera edició del qual està prevista pel curs 2015-2016.

La convocatòria està oberta als estudiants de qualsevol nacionalitat que hagin presentat el seu TFG en el curs acadèmic 2013-2014 o que tinguin previst fer-ho en el curs acadèmic 2014-2015 en un centre universitari espanyol, públic o privat.

Els estudiants podran presentar la seva candidatura  fins el pròxim dijous 30 d'abril a les 17.00 hores. Al guanyador se li concedirà un premi de  1.000 euros i la matrícula gratuïta en un dels programes participants d'aquesta convocatòria.

Imatge del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

 

Per a mé s informació:  bases de l Premi al millor Treball Final de Grau a Espanya en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions. Edició curs 2014-15.