Anālisi de dades audiovisuals emprant ELAN.

L'investigador haurà d'analitzar acústicament i gestualment unes dades audiovisuals emprant el programa ELAN. Consulteu aquí la informació de l'oferta i la resolució de la convocatòria.