Anālisi de dades audiovisuals en Premiere.

L'investigador haurà d'analitzar acústicament unes dades audiovisuals emprant el programa Premiere. Consulteu aquí la informació de l'oferta i la resolució de la convocatòria.