Garantia de la qualitat de les titulacions


Màster universitari en Lingüística Teòrica i Aplicada                             M_LinguisticaAplicada_UPF_ca Segell AQU

memories

informes

indicadors premis
Memòria de la titulació

AUTOINFORME

INFORMES DE SEGUIMENT UPF

2010-11
2011-12
2012-13

INFORMES AQU

Indicadors acadèmics

UPF en xifres

Acreditacions
Premis i Reconeixements

 

 

Màster universitari en Estudis de Traducció     

memories                       

informes                                 

indicadors                        premis                         
Memòria de la titulació

AUTOINFORME

INFORMES DE SEGUIMENT UPF

2010-11 
2011-12 
2012-13

INFORMES AQU

Indicadors acadèmics

UPF en xifres

Acreditacions
Premis i Reconeixements

 


Màster en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge

memories                      

informes                                 

indicadors                         premis                        
Memòria de la titulació

AUTOINFORME

INFORMES DE SEGUIMENT UPF

INFORMES AQU

Indicadors acadèmics

UPF en xifres

 

Premis i Reconeixements