Professorat permanent i a temps complet

Foto
Doctora en Traducció i Estudis Interculturals, per la Universitat de Manchester, l'any 2012.
Professora visitant
Foto
Doctor en Lingüística per la Universitat de Stanford, l'any 1993.
Catedràtic d'universitat
GLIF (Grup de Recerca en Lingüística Formal)
Foto
Doctora en Filologia Clàssica per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.
Professora titular d'universitat
CEDIT (Grup de Recerca d'Estudis del Discurs i Traducció)
Foto
Doctora per la Universitat Pompeu Fabra l'any 2002
Professora visitant
CEDIT (Grup de Recerca d'Estudis del Discurs i Traducció)
Foto
Doctora en Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona, l'any 1999.
Professora titular d'universitat
GRAEL (Grup de Recerca en Aprenentatge i Ensenyament de Llengües)
Foto
Doctora en Lingüística, Universitat Pompeu Fabra, 2001
Professora Lectora
GRAEL (Grup de Recerca en Aprenentatge i Ensenyament de Llengües)
Foto
Doctor en Ciències (secció d'Informàtica) per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1992
Professor titular d'universitat
GLICOM (Grup de Recerca en Lingüística Computacional)
Foto
Doctor per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2008
Professor visitant
Foto
Doctora en Ciència cognitiva i llenguatge, per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2012
Professora visitant
Foto
Doctora en Filologia Hispànica per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1999.
Professora titular d'universitat
ALLENCAM (Grup de Recerca en Adquisició de Llengües des de la Catalunya Multilingüe)
Foto
Doctora en Psicolingüística per la Universitat de Barcelona, l'any 1993.
Professora agregada
IULATERM (Lèxic i Tecnologia) (Grup de Recerca en Lèxic, Terminologia i Discurs Especialitzat)
Foto
Doctora en Lingüística per la Universitat Pompeu Fabra
Professora Lectora
INFOLEX (Grup de Recerca en Informació Lexicogràfica)
Foto
Doctor en Traducció i Estudis interculturals per la Universitat de Manchester, l'any 2013
Professor visitant
GED (Grup d'Estudis del Discurs)
Foto
Doctora en Lingüística per la Universitat de Leipzig, l'any 1985.
Doctora hàbil en Lingüística per la Universitat de Potsdam, l'any 1995.
Catedràtica d'universitat.
CEDIT (Grup de Recerca d'Estudis del Discurs i Traducció)
Foto
Doctora en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1977.
Catedràtica d'universitat emèrita
IULATERM (Lèxic i Tecnologia) (Grup de Recerca en Lèxic, Terminologia i Discurs Especialitzat)
Foto
Doctora en Filologia Francesa per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1994.
Professora titular d'universitat
GRAEL (Grup de Recerca en Aprenentatge i Ensenyament de Llengües)
Foto
Doctor en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona, l'any 1995.
Professor titular d'universitat
GRAEL (Grup de Recerca en Aprenentatge i Ensenyament de Llengües)
Foto
Doctor per la Unviersitat de Barcelona, l'any 1989
Professor titular d'universitat emèrit
Secció Traducció
Foto
Doctor en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1999
Professor titular d'universitat
IULATERM (Lèxic i Tecnologia) (Grup de Recerca en Lèxic, Terminologia i Discurs Especialitzat)
Foto
Doctora per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2000
Professora agregada
GLICOM (Grup de Recerca en Lingüística Computacional)
Foto
Doctor per la Universitat de Girona, l'any 2005
Professor titular d'universitat
GRAEL (Grup de Recerca en Aprenentatge i Ensenyament de Llengües)
Foto
Doctora per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2002
Professora agregada
CEDIT (Grup de Recerca d'Estudis del Discurs i Traducció)
Foto
Doctor en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona l'any 1990.
Professor titular d'universitat
LATEL (laboratori de tecnologies lingüístiques);
forensicLab; UVAL (Unitat de recerca en Variació lingüística);
IULATERM (Lèxic i Tecnologia)
Foto
Doctora en Lingüística Hispànica per la Universitat d'Indiana, l'any 1988.
Professora titular d'universitat
INFOLEX (Grup de Recerca en Informació Lexicogràfica)
Foto
Doctora en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona,l'any 1992.
Professora titular d'universitat
Secció Ciències del Llenguatge
Foto
Doctora en Filologia Anglo-germànica per la Universitat Autònoma de Barcelona l'any 1996.
Professora titular d'universitat
CEDIT (Grup de Recerca d'Estudis del Discurs i Traducció)
Foto
Doctora en Filologia Alemanya per la Universitat de Barcelona, l'any 1990.
Professora titular d'universitat emèrita
CEDIT (Grup de Recerca d'Estudis del Discurs i Traducció).
TRILCAT (Grup de Recerca en Traducció i Recepció en la Literatura Catalana)
Foto
Doctora en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona, l'any 1999
Professora titular d'universitat
GRAEL (Grup de Recerca en Aprenentatge i Ensenyament de Llengües)
Foto
Doctora en Lingüística Aplicada per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1999.
Professora titular d'universitat
IULATERM (Lèxic i Tecnologia) (Grup de Recerca en Lèxic, Terminologia i Discurs Especialitzat)
Foto
Doctora en Filosofia i lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona
Professora Lectora
GED (Grup de Recerca en Estudis del Discurs)
Foto
Doctor en Lingüística per la Universitat de Pennsilvània, EUA, l'any 1993.
Professor titular d'universitat
GLICOM (Grup de Recerca en Lingüística Computacional)
Foto
Doctora en Filologia per la Universitat de Barcelona, l'any 2002
Professora titular d'universitat
IULATERM (Lèxic i Tecnologia) (Grup de Recerca en Lèxic, Terminologia i Discurs Especialitzat)
Foto
Doctor en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1983.
Catedràtic d'universitat
TRILCAT (Grup de Recerca en Traducció i Recepció en la Literatura Catalana)
Foto
Doctora en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1997
Professora agregada
CEDIT (Grup de Recerca d'Estudis del Discurs i Traducció)
Foto
Professora Col·laboradora
GRAEL (Grup de Recerca en Aprenentatge i Ensenyament de Llengües)
Foto
Doctor en Filosofía per la Universitat de Bern, Suïssa, l'any 1996
Professor investigador ICREA
Foto
Doctora en Filologia Anglo-germànica per la Universitat de Barcelona, l'any 2001
Professora titular d'universitat
GED (Grup de Recerca en Estudis del Discurs)
Foto
Doctora en Didàctica de la Llengua per la Universitat de Barcelona, l'any 1997.
Professora titular d'universitat
GRAEL (Grup de Recerca en Aprenentatge i Ensenyament de Llengües)
Foto
Doctora en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1994.
Professora titular d'universitat
IULATERM (Lèxic i Tecnologia) (Grup de Recerca en Lèxic, Terminologia i Discurs Especialitzat)
Foto
Professora titular d'escola universitària emèrita
Secció Traducció
Foto
Doctora en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2008.
Professora visitant
Foto
Doctor en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona, l'any 1996.
Professor titular universitat emèrit
GRAEL (Grup de Recerca en Aprenentatge i Ensenyament de Llengües)
Foto
Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1985.
Professor titular d'universitat
Secció Traducció
Foto
Doctora en Lingüística per la Universitat de Califòrnia a Santa Cruz, EUA, l'any 1992.
Catedràtica d'universitat
GLIF (Grup de Recerca en Lingüística Formal)
Foto
Doctora en Lingüística per la Universitat de Pennsilvània, l'any 2009
Professora visitant
GLIF (Grup de Recerca en Lingüística Formal)
Foto
Doctora en Filología Románica per la Universitat de Ginebra
Professora Lectora
GED (Grup de Recerca en Estudis del Discurs)
Foto
Doctor de tercer cicle en Lingüística General per la Universitat Paul Valéry, l'any 1987.
Professor Col·laborador
INFOLEX (Grup de Recerca en Informació Lexicogràfica)
Foto
Doctora Estudis Germànics i Escandinavis per la Universitat Paul Valéry de Montpellier l'any 1998.
Professora Col·laboradora
CEDIT (Grup de Recerca d'Estudis del Discurs i Traducció)
Foto
Doctor en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1993.
Professor titular d'universitat
TRILCAT (Grup de Recerca en Traducció i Recepció en la Literatura Catalana)
Foto
Doctor en Filologia per la Universitat de Lleó, l'any 1993.
Professor titular d'universitat
CEDIT (Grup de Recerca d'Estudis del Discurs i Traducció)
Foto
Doctora en Filologia Anglo-germànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1995.
Professora titular d'universitat
ALLENCAM (Grup de Recerca en Adquisició de Llengües des de la Catalunya Multilingüe)
Foto
Doctora en Lingüística Romànica per la Universitat d'Illinois at Urbana-Champaign. EUA. l'any 1992
Professora investigadora ICREA
GREP (Grup d'Estudis de Prosòdia)
Foto
Doctor en Filologia Anglesa per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2000.
Professor titular d'universitat
TRILCAT (Grup de Recerca en Traducció i Recepció en la Literatura Catalana)
Foto
Doctor en Lingüística per la Universitat d'Utrecht, l'any 1998
Professor investigador ICREA
GLIF (Grup de Recerca en Lingüística Formal)
Foto
Doctora en Lingüística per la Universitat de Barcelona, l'any 2000.
Professora titular d'universitat
GED (Grup de Recerca en Estudis del Discurs)
Foto
Doctora en Filologia Anglesa per la Universitat de Salamanca, l'any 1989.
Professora titular d'universitat emèrita
Secció Traducció
Foto
Doctor en Filologia Espanyola per la Universitat de Barcelona, l'any 1993
Professor titular d'universitat
TRILCAT (Grup de Recerca en Traducció i Recepció en la Literatura Catalana)
Foto
Doctor en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1981.
Professor titular d'universitat emèrit
Secció Traducció
Foto
Doctor per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2005
Professor titular d'universiat
INFOLEX (Grup de Recerca en Informació Lexicogràfica)
Foto
Doctora en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona, l'any 1980.
Catedràtica d'universitat emèrita
CEDIT (Grup de Recerca d'Estudis del Discurs i Traducció)
Foto
Doctor en Lingüística per la Universitat de Pennsilvània, l'any 1990.
Professor titular d'universitat
GLIF (Grup de Recerca en Lingüística Formal)
Foto
Doctora per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2012.
Professora permanent a temps complert
Foto
Doctor en Filologia Anglesa (traducció) per la Universitat de Lleida, l'any 1993.
Professor titular d'universitat
CEDIT (Grup de Recerca d'Estudis del Discurs i Traducció)