Professors associats

Foto
Professor associat
Filologia Anglesa
Foto
Professora associada
Traducció i Intepretació
Foto
Doctor per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2007
Professor associat
Traducció i Interpretació
Foto
Professora associada
Traducció i Interpretació
Foto
Professora associada
Filologia Francesa
Foto
Professor associat
Foto
Professora associada
Foto
Professora associada
Traducció i Interpretació
Foto
Professora associada
Foto
Professora associada
Traducció i Interpretació
Foto
Professora associada
Traducció Interpretació
Foto
Professora associada
Foto
Professor associat
Traducció i Interpretació
Foto
Professor associat
Traducció i Interpretació
Foto
Professora associada
Traducció i Interpretació
Foto
Professora associada
Traducció i Intepretació
Foto
Doctora per la Univesitat Pompeu Fabra, l'any 2004
Professora associada
Traducció i Interpretació
Foto
Professora associada
Traducció i Interpretació
Foto
Professora associada
Foto
Professora associada
Foto
Professora associada
Traducció i interpretació
Foto
Professor associat
Traducció i Interpretació
Foto
Professor associat
Traducció i Interpretació
Foto
Professora associada
Traducció i Interpretació
Foto
Professor associat
Llengües Modernes
Foto
Doctor en Filosofia per la University of Bern, Switzerland, l'any 1996
Professor associat
Lingüística
Foto
Doctora en Traducció, per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2008.
Professora associada
TransMedia Catalonia
Foto
Professora associada
Foto
Professora associada
Traducció i Interpretació
Foto
Professora associada
Traducció i Interpretació
Foto
Doctora en Ciències (Informàtica) per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 2003
Professora associada
Foto
Professora associada
Foto
Professora associada
Traducció i Interpretació
Foto
Doctora en Traducció i Interpretació per la Universitat d'Alacant, l'any 2008
Professora associada
Traducció i Interpretació
Foto
Professor associat
Enginyer en Tecnologies Industrials per l'IQS, l'any 2015
Foto
Doctor en Filologia Clàssica per l'Universitat de Barcelona l'any 2011
Professor associat
Traducció i Interretació
Foto
Professora associada
Traducció i interpretació
Foto
Professora associada
Foto
Llicenciat en Filologia Anglesa i Germanística per l'Universitat de Barcelona l'any 1986
Professor associat
Traducció i Interpretació
Foto
Professora associada
Foto
Llicenciada en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona l'any 1990.
Llicenciada en Documentació per la UOC l'any 2007
Professora associada
Traducció i Interpretació
Foto
Llicenciada en Lletres Modernes per la Universitat Paris IV, Paris Sorbonne l'any1990.
Llicenciada en Filologia Francesa a la Universitat de Lleida l'any 1998.
Professora associada
Traducció i Interpretació
Foto
Professora associada
Filologia Alemanya
Foto
Professora associada
Foto
Llicenciat en Traducció i Interpretació per la Universitat Pompeu Fabra l'any 1999.
Llicenciat en Dret per la Universitat Oberta de Catalunya l'any 2008
Professor associat
Traducció i Interpretació
Foto
Professor associat
Traducció i Interpretació
Foto
Professor associat
Traducció i Interpretació
Foto
Professora associada
Filologia Francesa