Informaciˇ per a estudiants i professorat

Programa Oficial de Postgrau - Comunicació Lingüística i Mediació Multilingüe
Calendari acadèmic -- Normativa -- Beques i ajuts  --  Consultes: [Estudiants UPF] [Externes]
Màster
Màster U. en Estudis de Traducció (MET)  - Màster U. en Lingüística Teòrica i Aplicada (MLTA) - Màster en Estudis del Discurs (MD)
El treball de fi de màster (orientació recerca/acadèmica) (MET)  (portada)
Treball de fi de màster professionalitzador (MET
Imprès proposta de treball de fi de màster (recerca/acadèmic)
  termini curs 2015-2016: divendres, 5 de febrer (MLTA, MET i MD) del 2016
Informació sobre els grups de recerca vinculats al Departament
Pràcticum (pràctiques curriculars) (MET)
Programes de les assignatures (MET) (MLTA) (MDISCURS)
Permanència
Doctorat
Ajut ESTADA-DTCL (estudiants doctorat) [imprès sol.licitud: Estada*] (estades de recerca doctoral)
Ajut PRESENTA-DTCL [imprès sol.licitud: INTER, INTRA*]
Guia del doctorat
Doctorat (inici setembre 2012)
Doctorat (inici setembre 2013)
Doctorat (inici setembre 2014)
Doctorat (inici setembre 2015)
Procediment de presentació de tesis doctorals
Normativa del Premi extraordinari de tesi del DTCL