Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

News

16.01.2017
Seminario organizado por el GED (Grup d'Estudis del Discurs)
Proyecto de investigación ModevigTrad (FFI2014-57313-P)
A cargo de: Jesús Romero Trillo (Universidad Autónoma de Madrid)
Fecha: 27 de enero de 2017
Hora: 12.00 h
Lugar: Aula 52.327, 3 ª planta edificio 52. Roc Boronat, campus del Poblenou
14.12.2016
Seminaris i col·loquis sobre Aprenentatge de Llengües i Discurs - 5a ed. (SiCALD)

Enseñanza de la gramática comunicativa en el aula de ELE
BOB DE JONGE​, p​rofessor-investigador de la Universitat de Groningen

Data: di​jous​, ​15 de desembre del 2016
Hora:
13.00 a 14.30 h
Lloc: Sala 52.415 - 4a planta edifici 52. Roc Boronat

 

 

 

07.12.2016
Deaf expert positions (part-time) in Sign Linguistics

Resolution

LSC Lab (Laboratori de llengua de signes catalana), GLiF (Formal Linguistics Group)
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
Universitat Pompeu Fabra

02.12.2016
Accreditation of the degree's internationalization as an additional quality dimension
21.11.2016
Seminar organised by GED (Grup d'Estudis de Discurs)
Research project ModevigTrad (FFI2014-57313-P)
In charge of: Mireia Montaña (Universitat Oberta de Catalunya) and Mario Bisiada (Universitat Pompeu Fabra)
Date: December the 2nd, 2016
Hour: 12:00 h
Place: Lecture room 52.421 4th floor. Building 52. Roc Boronat, 138. Poblenou Campus.
04.11.2016
MOOC course on Catalan Sign Language
On Monday November 7th begins the second edition of the MOOC course Speak with your hands and I will hear with my eyes: Introduction to Catalan Sign Language (LSC).
19.10.2016
Workshop Leverhulme Network on sign language as second languages project
Date: 20th - 21st October 2016
18.10.2016
Mini-workshop organitzat pel Grup d'Estudis del Discurs (GED), Universitat Pompeu Fabra. Projecte de recerca ModevigTrad

Given by: Josep Besa, Neus Nogué, Lluís Payrató, Oliver Strunk. Universitat de Barcelona, Grup d'Estudis de Pragmàtica i Anàlisi del Discurs (GrEPAD)

06.10.2016
CITA - Conferencia Internacional de Traducción Audiovisual
The fourth edition of the Conferencia Internacional de Traducción Internacional will be hold on 27 and 28 October 2016 in the Poblenou Campus at Pompeu Fabra University (Barcelona). As a zenith of the CITA4, on Friday 28 afternoon will be hold the award ceremony of the  IV Premios ATRAE.
The programme of the conference is available  here.  

05.10.2016
Annual Franco-German Workshop
The annual Franco-German Workshop « Collocations et traductions discursives » will be hold on 7 October 2016 in the Poblenou Campus at Pompeu Fabra University. The workshop is organised by the University of Postdam (Germany), Université Paris Ouest Nanterre La Défense (France) and the Pompeu Fabra University (Spain).
The programme of the workshop is available  here.
Further news »

ContactUniversitat Pompeu Fabra

Roc Boronat building (Comunication-Poblenou campus)
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona

Office: 52.305 and 52.317
Phone: 93 542 13 40

departament.traduccio@upf.edu

Contact form

agendadtcl
Agenda DTCL

 

Highlights

Links


  • Information and application

  • Information and application

  • Faculty of Translation and Interpretation

  • Som Llenguatge

  • UPF Languages