28.03.2017

La UPF aprova el Centre d'Estudis de la Llengua de Signes Catalana (LSC-UPF Actua), vinculat a l'UCA de Traducció i Ciències del Llenguatge

La Universitat Pompeu Fabra és l'única universitat espanyola que ofereix un projecte global en l'àmbit de la llengua de signes catalana (LSC), llengua natural de les persones sordes i sordcegues signants a Catalunya. La UPF té un interès estratègic en l'àmbit de l'LSC perquè hi ocupa una posició singular tant en docència, com en recerca, com en responsabilitat social corporativa. Amb el reconeixement d'aquest centre d'estudis l'UCA podrà fer visible tant dintre de la Universitat com a l'exterior l'activitat global relacionada amb l'LSC que realitza.

Diversos motius justifiquen que la Universitat hagi aprovat aquest centre d'estudis. Entre altres, una trajectòria de treball constant durant prop de deu anys en aquesta matèria i el fet que no existeix actualment cap estructura de recerca que pugui fer visible de forma global l'àmbit d'estudi de l'LSC tant dintre de la UPF com a l'exterior.

Consolidar la singularitat del grup d'interès de l'LSC dintre de la UPF en forma de centre d'estudis és una oportunitat per contribuir a posicionar-lo formalment com a centre de referència, singular pel seu caràcter transversal, a nivell nacional i internacional.

Són promotors de l'LSC-UPF Actua els membres de l'UCA Gemma Barberà, Delfina Aliaga, Sara Cañas, Santi Frigola, Cristina Gelpí, Alexandra Navarrete, Josep Quer, Jordina Sánchez-Amat i GiorgiaZorzi; així mateix, el centre inclou investigadors de la UB i de CERECUSOR.

Què és i què fa el Centre d'Estudis de la Llengua de Signes Catalana (LSC-UPF Actua)?

Contacte: gemma.barbera@upf.edu