09.03.2017

Pràctiques remunerades d'assistència a la docència per al curs 2017-2018

El Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge ofereix per al curs 2017-2018

8 pràctiques remunerades d'assistència a la docència per a estudiants que orientin la seva formació de màster a la recerca dels màsters següents:

·         Màster en Estudis de Traducció (MET)

·         Màster en Lingüística Teòrica i Aplicada (MLTA)

·         Màster en Estudis del Discurs (MD)

 

El beneficiari:

1) rebrà una remuneració mensual aproximada d'aproximadament 448,67€ durant tot el curs 2017-18 i l'import corresponent als drets de matrícula del màster cursat (fins a 60 crèdits), i

2) farà pràctiques docents consistents a fer tasques de suport a la docència i a impartir classes pràctiques i seminaris fins a 60 hores dins el curs 2017-18 sota la supervisió d'un professor del DTCL.

 

La selecció es basarà en:

·         El curriculum vitae, l'expedient acadèmic i la carta de motivació del candidat

·         L'adequació de la seva formació a les necessitats docents del DTCL

·         La seva competència en alguna de les llengües vehiculars de docència al DTCL

 

Hi ha dos períodes de sol·licitud per al curs 2017-2018:

·         Primer període de sol·licitud: del 14 al 31 de març del 2017.

·         Segon període de sol·licitud: del 26 de maig al 9 de juny del 2017.

 

El segon període de sol·licituds no s'obrirà si s'han concedit totes les pràctiques d'assistència a la docència en el primer període. La resolució de la convocatòria es penjarà en aquesta pàgina web el 15 de maig per al primer període de sol·licitud i el 6 de juliol per al segon període de sol·licitud.

 

Presentació de la sol·licitud:

Lliureu el curriculum vitae, l'expedient acadèmic i la carta de motivació junt a aquest formulari de sol·licitud emplenat i signat com a pdf adjunt a un missatge electrònic adreçat a departament.traduccio@upf.edu indicant a l'assumpte del missatge "Pràctiques remunerades 2017-2018".

 

Només es concediran ajuts a candidats admesos a un dels màsters MET, MLTA o MD. Aquests ajuts són per a estudiants que orienten la seva formació de màster a la recerca, la qual cosa exclou la matrícula a les assignatures de Pràcticum.