17.05.2017

Un article a El País destaca l'aplicació de la recerca de la professora Olga Esteve i el seu equip en els estudis d'idioma a 40 instituts de Catalunya.

La professora Olga Esteve en una conferència al Center for Advance Language
Proficiency Education and Research, CALPER de la Pennsylvania State University,
aprofitant la seva visita per  participar, amb una ponència plenària convidada
a la Tenth International Conference on Language Teacher Education que es
va celebrar a UCLA el passat febrer.