12.05.2017

Seminari del Grup d'Estudis del Discurs (GED), Universitat Pompeu Fabra a càrrec de Maria Josep Marín i Josep E. Ribera, Universitat de València