Dr. Fernando Gómez Pomar

Foto
Catedràtic d'Universitat
Dades de contacte :

Nota biogràfica

- Catedràtic de Dret civil a la Universitat Pompeu Fabra.
- Doctor en Dret per la Università degli Studi di Bologna.
- Professor visitant en diverses universitats europees i nord-americanes.
- Coeditor de la revista electrònica InDret, i membre del comitè de redacció de diferents revistes internacionals, com l'European Review of Contract Law i l'International Review of Law and Economics.

Línies de recerca

- Anàlisi econòmica del Dret
- Dret de danys
- Dret de contractes
- Harmonització del Dret privat a Europa

Docència

Materials docència

 

Publicacions

- Tratado de responsabilidad civil del fabricante (coeditat amb Pau Salvador Coderch), Civitas, Madrid (2008).
- "Realistic Standards: Optimal Negligence with Limited Liability" (amb Juanjo Ganuza), 37 Journal of Legal Studies (2008), pp. 577-594.
- "Cashing by the Hour; Why Large Law Firms Prefer Hourly Fees over Contingency Fees" (amb Nuno Garoupa), 24 Journal of Law, Economics and Organization (2008), pp. 458-475.
- "The Directive on Unfair Commercial Practices: A Law and Economics Perspective", 2 European Review of Contract Law (2006), pp. 4-34.
- "Punish Once or Punish Twice: A Theory of the Use of Criminal Sanctions in Addition to Regulatory Penalties"(amb Nuno Garoupa), American Law and Economics Review, Vol. 6, núm. 2 (2004), pp. 410-433.

ORCID:   http://orcid.org/0000-0002-2343-1933