Títols Propis en Dret a l'IDEC


Títols Propis en Dret a L'IDEC  Màster en Dret Laboral i de la Seguretat Social

Direcció del Màster: Manuel Ramón Alarcón, Julia López i Josep Fargas