Doctorat en Humanitats

Programa de doctorat de l'Escola de Doctorat de la UPF, regulat pel RD 99/2011
PREINSCRIPCIÓN Calendari de preinscripció
DURADA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT
El termini per presentar la tesis doctoral és de tres cursos acadèmics des de l'admissió, amb possibilitat d'una pròrroga d'un curs acadèmic.
CALENDARI De setembre a juny
HORARI Dedicació a temps complet
IDIOMES Català i castellà
PLACES 30
LLOC DE REALITZACIÓ Campus de la Ciutadella
ORGANITZACIÓ Departament d'Humanitats
Programa amb la Menció de Qualitat de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat (ANECA)  

Beca de Recerca de la Bibliotheca Mystica et Philosophica Alois M. Haas. Convocatòria 2016 oberta

Presentació

El doctorat en Humanitats orienta cap a la recerca des d'una perspectiva interdisciplinària, amb la intenció d'assolir un coneixement global de les problemàtiques fundamentals de les ciències humanes i especialment pel que fa a l'art, la literatura i el pensament. 

Objectius formatius

El doctorat en Humanitats té com a objectiu formar els investigadors altament qualificats per iniciar una carrera docent i investigadora en el món científic i acadèmic, o bé iniciar una carrera professional en el món de les arts i la cultura. La finalitat del doctorat consisteix en la realització d'una tesi doctoral, un treball dirigit per un professor del programa de doctorat que ha de ser original i propi sobre un tema concret dins de les línies de recerca proposades.

Continguts acadèmics

Els continguts del doctorat en Humanitats estan determinats pels projectes de recerca, que són els que determinaran les línies de recerca.

Durant el primer curs de doctorat els estudiants han d'assistir a les activitats organitzades per l'Institut Universitari de Cultura i el Departament d'Humanitats. Es tracta de seminaris, conferències o col·loquis en els quals participaran professors convidats. L'organització d'aquestes activitats que es refereixen a les àrees temàtiques pròpies del doctorat té la intenció d'estimular els doctorands a interessar-se per àmbits que no tinguin a veure d'una manera directa amb les seves pròpies recerques.

Activitats formatives:
 • Seminari Permanent de Formació en Humanitats
 • Taller de doctorat
 • Defensa del Pla de Recerca Anual
 • Seminari de Temes Avançats en Humanitats

Línies de recerca del doctorat

 • Art europeu i cultures no occidentals
 • Art i naturalesa
 • Edició filològica de textos literaris
 • Elaboració del mite
 • Estètica i filosofia política
 • Filosofia moderna i contemporània
 • Filosofia i història de les religions
 • La subjectivitat en els gèneres literaris i performatius
 • Història de la creació literària
 • Història de les escoles filosòfiques
 • Història dels moviments artístics
 • Imatge, símbol i visió
 • Intertextualitat i reescriptura
 • Literatura catalana
 • Literatura comparada
 • Literatura de viatges
 • Literatura i arts visuals
 • Literatura i política
 • Literatures medievals
 • Literatures de tradició europea
 • Mite, literatura i creença religiosa en el món antic i supervivència
 • Oralitat i escriptura
 • Primitivisme
 • Poètica i retòrica: estratègies de lectura
 • Relacions entre filosofia i literatura
 • Representacions culturals: qüestions i identitats de gènere
 • Espais interculturals, llengües i identitat
 • Teoria de la literatura
 • Literatura espanyola moderna i contemporània
 • Teoria i crítica de l'art
 • Teoria i història de la recepció literària
 • Literatures contemporànies

Competències que s'han de demostrar un cop finalitzat el programa

Es tracta que el doctorand aprengui a interpretar textos i imatges, s'iniciï en la recerca de fonts primàries (imatges o text) i secundàries (bibliografia). Ha d'aprendre a relacionar i associar les diverses fonts (artística, literària i filosòfica), a plantejar hipòtesis de treball, a saber estructurar-les i a expressar-les.

Sortides professionals

Recerca, docència universitària i gestió cultural.