Què és la Xarxa DHES?

main_head_ceLa Xarxa DHES és una xarxa de 10 Universitats - llatinoamericanes i europees- creada per a la millora de la qualitat, pertinència i accesibilitat de l'educació superior a Amèrica Llatina en matèria de drets humans. La nostra filosòfía és treballar per la consolidació dels drets humans en, des de i per a les Universitats, com a centres de formació del pensament que haurien de projectar el mateix que les societats on s'ubiquen.

Treballem per a formar llicenciats concienciats en la defensa i promoció dels DH, habilitats per a desenvolupar polítiques públiques i mecanismes de protecció i de promoció dels DH. A més a més, amb l'objectiu últim de treballar per a la cohesió social en les societats que  alberguen els nostres centres d'estudis, prestem especial atenció a la qüestió de l'accés i la permanència dels grups vulnerables en l'educació superior.

Tota aquesta feina es desenvolupa a tracés de tallers de formació de professors, seminaris de perfeccionament, elaboració de materials didáctics per a l'ensenyament dels drets humans, signatura de convenis amb institucions públiques i organitzacions no governamentals, etc... sent els tres eixos materials de la nostra feina l'estudi de la protecció multinivell dels drets humans, dels drets humans dels grups vulnerables i de les polítiques públiques en clau de DH.

dhes_disclaimer