Què és l'ALFA?

alfa_logoALFA és un programa de cooperació entre institucions d'educación superior de la Unió Europea i Amèrica Llatina. ALFA III, l'última fase del programa, conserva l'objetiu original de les fases anteriors, és a dir, promoure l'Educació Superior en Amèrica Llatina com a un mitjá per a contribuir al desenvolupement econòmic i social de la regió.

El programa ALFA III, amb base jurídica en la Regulació EC N° 1905/2006 del 18 de desembre de 2006, es defineix a través dels objetius específics següents:

  • Millorar la calitat , la rellevància y l'accesibilitat a la Educació Superior en Amèrica Llatina;
  • Contribuir al procés d'integració regional en Amèrica Llatina, promovent avançaments cap a la creació d'un àrea comú d'Educación Superior en la regió i desenvolupant les seves sinèrgies amb la Unió Europea.

Els països participants són el països pertanyents a la Unió Europea i 18 països de Llatinoamèrica: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colòmbia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mèxic, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay i Venezuela

Extret del web Europa.eu


    Més informació al Booklet de l'ALFA III i  al web del programa