materials_es

Protecció multinivivell de DDHH  |  Grups vulnerables  |  Drets Humans i Polítiques Públiques

Els investigadors i professors de les universitats integrants de la Xarxa DHES han produït tres sèries de materials didàctics sobre la Protecció multinivell dels Drets Humans, Els Drets dels Grups vulnerables i Els Drets i les polítiques públiques. Cada sèrie es compon de tres elements: un manual (disponible en castellà i en portuguès), una guia docent i una guia de pràctiques. 

La guia docent té per funció ajudar el docent en la planificació de la seva activitat d'ensenyament mentre que la guia de pràctiques conté activitats didàctiques vinculades als temes desenvolupats en el manual, una àmplia bibliografia de suport i l'accés a diversos recursos electrònics que serveixen per completar la informació de la qual pot disposar l'alumne per completar la seva formació sobre cadascun dels temes. 

Tots aquests materials estan disponibles per lliure descàrrega.

Has sel·leccionat: Protecció multinivell de DDHH

Manual - descarregar [Veure capítols] [Espanyol] [Portuguès]
Guia de pràctiques - descarregar
Guia docent - desgarregar