Properes trobades

 

La primavera del 2011, la UPF va concórrer, juntament amb altres nou universitats (dues europees i set llatinoamericanes) a la tercera i última convocatòria del programa ALFA. El Projecte presentat va ser seleccionat, amb la concessió d'una subvenció de la Comissió Europea de 992.361 euros per a un període de tres anys.                         

Any 2014

   7 Conferències de Difussió
   Tríptic de les conferències
    
   7 Conferències sobre Drets Humans, poders públics i societat civil
   Tríptic de les conferències
  
   Reunió del Comité executiu
   13 d'octubre de 2014 (Ambato, Equador)