event_lima_headLa primavera del 2011, la UPF va concórrer, juntament amb altres nou universitats (dues europees i set llatinoamericanes) a la tercera i última convocatòria del programa ALFA. El Projecte presentat va ser seleccionat, amb la concessió d'una subvenció de la Comissió Europea de 992.361 euros per a un període de tres anys.                        

Les universitats sòcies són: Universidad Carlos III, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Universidad Autónoma Juan Misael Saracho de Bolívia, Universidad de La Brasília, Universidade Federal do Pará de Brasil, Universidad Austral de Xile, Universidad Técnica de Ambato de Ecuador y Pontificia Universidad Católica del Perú . 

La UPF i les universitats sòcies col·laboren durant els tres pròxims anys per millorar la qualitat, la pertinència i l'accessibilitat de l'educació superior a Amèrica Llatina en matèria de Drets Humans, com a eina per aprofundir en la cohesió social dels països implicats. Els objectius principals són:

  • Fomentar la cooperació entre universitats europees i llatinoamericanes en el disseny i implementació de cursos i noves metodologies per a l'ensenyament dels Drets Humans.
  • Crear i enfortir Oficines i Clíniques de Drets Humans a les universitats llatinoamericanes sòcies.
  • Ampliar l'accés i la permanència de grups vulnerables a la universitat.
  • Transferir els resultats del projecte a institucions públiques i ONGs que treballen en la defensa i promoció dels Drets Humans així com a altres universitats llatinoamericanes, de manera que es multipliqui, el màxim possible, l'impacte del Projecte en la regió.
Per al desenvolupament del projecte, es preveuen tres reunions anuals entre els socis. El Departament de Dret de la UPF va acollir la primera reunió de la Xarxa DHES durant els dies 29 de febrer al 2 de març de 2012, en la seva qualitat d'universitat coordinadora. Els professors de la UPF responsables de la direcció, coordinació i gestió del projecte són el Dr Alejandro Saiz Arnaiz, catedràtic Jean Monnet de Dret Constitucional, la Dra Aida Torres Pérez i Diane Fromage, professores de l'àrea de Dret Constitucional.

DESCARGAS PÚBLICAS
   > Galería de imágenes