confdesc_CA

Tríptics 

1ª Serie [+]
2ª Serie [+] 

Fotografies

UAJMS [+]
Univ. de los Andes [+]
PUCP [+]
UTA [+]
UFPA [+]
UACh [+]     

 

A partir del 21 de març es dóna inici a les Conferències Descentralitzades de la Xarxa DHES. Les conferències tindran lloc a les set universitats llatinoamericanes sòcies: la Universitat Autònoma Juan Misael Saracho ( Bolívia ), la Universitat de Brasília (Brasil), la Universidade Federal do Pará (Brasil), la Universidad Austral de Chile (Xile), la Universidad de los Andes (Colòmbia), la Universidad Técnica de Ambato (Equador) i la Pontifícia Universidad Católica de Perú (Perú).

La primera sèrie es centra en Drets Humans, poders públics i societat civil. Els esdeveniments tenen per objectiu posar en coneixement als diversos actors governamentals i no governamentals les activitats de formació ofertades alhora que pretenen obrir un focus plural de discussió sobre polítiques públiques i DDHH que incorpori les sensibilitats i perspectives dels diversos actors implicats. Més endavant, a partir del maig, la sèrie Conferències de Difusió proposa altres 7 esdeveniments sobre la Protecció multinivell dels Drets Humans, els Drets de Grups vulnerables i Drets Humans i Polítiques públiques .