links_head


1) Recursos on-line: per àmbits temàtics

Drets Humans i Polítiques Públiques
Àmbits i temes

El diàleg entre les Corts Constitucionals i Supremes i la Cort Interamericana de Drets Humans
Articles | Webs institucionals | Podcast | Video

La interpretació dels Drets Constitucionals de conformitat con el Dret Internacional dels Drets Humans
Articles | Webs institucionals | Legislació

El Sistema de Reparació de Víctimes
Articles | Webs institucionals 

El Sistema Europeu de protecció de Drets Humans
Webs institucionals | Webs no institucionals


2) Recursos on-line: per grups vulnerables

Drets Humans de les persones indígenes
Articles i llibres | Jurisprudència | Webs institucionals

Drets Humans de les dones
Articles i llibres | Jurisprudència | Webs institucionals

Drets Humans dels nens
Jurisprudència | Webs institucionals

Drets humans de les persones amb discapacitat
Llibres i articles | Jurisprudència | Webs institucionals

Drets humans de les persones LGBT
Articles

Col·lectius vulnerables a la Universitat
Llibres | Mesures d'accès

 

3) Informació sobre DDHH per països

La informació sobre DDHH classificada per països es pot trobar en aquesta secció.

 

4) Altres

Organismes, Associacions i Instituts de Drets Humans [+]
Revistes [+]
Bases de dades [+]
Llibres [+]