03.10.2014

Segona conferència descentralitzada a la Universitat Tècnica d'Ambato: 14, 15 i 16 d'octubre

postutaEn aquesta conferència es tractarà el tema de la protecció multinivell dels drets humans, analitzant els diferents nivells (nacional, internacional) de garantia dels Drets, i el diàleg entre Corts i mecanismes de garantia no jurisdiccional. La intenció és fer particular èmfasi, en aquest cas, al model equatorià, i als problemes que els diferents nivells de protecció generen en el sistema jurídic ecuatoriano.Finalmente, es tracta de crear un espai de reflexió sobre la protecció dels drets humans, les implicacions que tenen en el tema les institucions públiques, organitzacions no governamentals i el sistema educatiu equatorià. 

Programa de la conferència