16.07.2012

El primer taller de la Xarxa DHES a Lima

La primera part sobre metodologia de l'ensenyament en Drets Humans tindrà una duració de dos dies i a continuació tindrà lloc el taller sobre la protecció multinivell dels Drets Humans. Hi participaràn ponents destacats com ara Diego García Sayan, el President del Tribunal interamericà de Drets Humans i Luis López Guerra, jutge del Tribunal europeu de Drets Humans.