12.09.2013

Els projectes ACCEDES, EQUALITY i MISEAL participen en el segon seminari sobre accés i permanència de Grups Vulnerables.

cartell_brasilia_ES_small Els projectes ALFA ACCEDES, EQUALITY i MISEAL han participat en el primer dia del seminari sobre l'Accés i la Permanència dels grups vulnerables en l'Educació Superior. El projecte ACCEDES està enfocat cap a l'accés i èxit acadèmic de col·lectius vulnerables en entorns de risc a Llatinoamèrica mentre que el projecte MISEAL està especialitzat en les mesures per a la inclusió social i equitat en institucions d'educació superior a Amèrica Llatina. El projecte EQUALITY, per altre banda, té per objectiu l'enfortiment del lideratge feminino en les Institucions d'Educació Superior Llatinoamericanes i la societat.

Per a més informació, pots consultar les pàgines dels projectes esmentats:

ACCEDES
MISEAL
EQUALITY