12.04.2014

Ja disponibles els materials didáctics sobre Protecció multinivell i Grups Vulnerables

Els investigadors i professors de les universitats integrants de la Xarxa DHES han produït tres sèries de materials didàctics sobre la Protecció multinivell dels Drets Humans, Els Drets dels Grups vulnerables i Els Drets i les polítiques públiques. Cada sèrie es compon de tres elements: un manual (disponible en castellà i en portuguès), una guia docent i una guia de pràctiques. 

La guia docent té per funció ajudar el docent en la planificació de la seva activitat d'ensenyament mentre que la guia de pràctiques conté activitats didàctiques vinculades als temes desenvolupats en el manual, una àmplia bibliografia de suport i l'accés a diversos recursos electrònics que serveixen per completar la informació de la qual pot disposar l'alumne per completar la seva formació sobre cadascun dels temes. 

Els materials respectius a Protecció multinivell i Grups Vulnerables ja estan disponibles per lliure descàrrega. Pròximament es publiquen els documents corresponents a la tercera serie, Drets Humans i Polítiques Públiques.

Anar a la secció   Materials Els professors de les universitats integrants de la Xarxa DHES s'han produït tres sèries de materials didàctics. Els documents relatius a Protecció multinivell de drets humans i Drets dels Grups Vulnerables ja es troben disponibles. didàctics