20.11.2014

Congrés 'Diàlegs Judicials en el Sistema Interamericà de Garantia de Drets Humans'

El Departament de Dret de la Universitat Pompeu Fabra, la Suprema Cort de Justícia de la Nació de Mèxic i la Cort Interamericana de Drets Humans organitzen i convoquen el Congrés Diàlegs judicials en el Sistema Interamericà de Garantia dels Drets Humans. Les conferències tindran lloc a la seu Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, durant els dies 25, 26 i 27 de febrer de 2015. 

Al Congrés participaran jutges dels Tribunals Constitucionals i Suprems dels Estats del continent americà, de la Cort Interamericana de Drets Humans i del Tribunal Europeu de Drets Humans, membres d'Organitzacions No Governamentals, investigadors, estudiants i usuaris del sistema interamericà dels drets humans. Serà un escenari de trobada per discutir sobre les transformacions i reptes de la garantia judicial dels drets humans en el continent americà.

 

Al Congrés es debatrà la forma com s'ha entaulat el diàleg judicial entre els nivells nacional i interamericà, concretament sobre els mecanismes d'interpretació conforme i el control de convencionalitat, els problemes que han sorgit i, finalment, es proposaran millores per enfortir-lo i millorar-lo.

Els principals temes del Congrés seran el diàleg entre tribunals nacionals i els tribunals internacionals, el futur de la protecció multinivell dels drets en el continent americà i el paper dels jutges nacionals en contextos de pluralisme constitucional.

L'esdeveniment es desenvoluparà en tres dies en base a sessions plenàries i sessions de grup. A les sessions plenàries es reuniran tots els assistents: s'exposaran ponències i es deixarà espai per al debat públic. Els assistents, en canvi, decidiran lliurement la seva participació en les sessions de grup. Es tracta de reunions de dimensions més reduïdes que permeten un debat més intens i proper sobre les qüestions que es plantegin, a manera de llançament del debat, per part dels ponents. Les sessions s'organitzaran de manera que es garanteix la visió d'un jutge de l'CoIDH i d'un jutge nacional. També, es comptarà amb la presència d'acadèmics o investigadors de prestigi en el camp de la protecció dels drets humans en el continent americà ia Europa. 

Els grups de treball temàtics seran sobre els següents àmbits: interculturalitat, migrants, llibertat d'expressió, persones en situació de discapacitat, independència judicial, drets polítics, drets sexuals i reproductius i drets econòmics, socials i culturals.

Més informació:  Pàgina web del congrés