06.09.2014

Protecció multinivell de Drets Humans: Perspectives Llatinoamericanes

Del 22 al 24 de setembre, l'Institut de Ciències Jurídiques de la Universidade Federal do Pará realitza una sèrie de conferències al voltant de les perspectives Llatinoamericanes sobre la protecció multinivell de Drets Humans. Aquest esdeveniment forma part de la segona sèrie de Conferències Descentralitzades de la Red DHES.

Programa del 22 al 24 de setembre