Selecció d'articles publicats per Manuel Vázquez Montalbán a CAU
Títol Firma Data Secció Gènere
La especulación del paisaje Manuel Vázquez Montalbán Maig de 1970 Fora de secció Opinió
Un material desperdiciado Manuel Vázquez Montalbán Maig-Juny de 1973 Cultura & Subcultura
Opinió
Las ciudades y la izquierda  Manuel Vázquez Montalbán Maig de 1981  Columnas  Opinió
Podeu consultar el document en format HTML per veure la relació completa dels articles publicats pel periodista a CAU