CAU
 
 

CAU respon a les sigles de la revista Construcción, Arquitectura, Urbanismo, propietat del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, situat al carrer Bon Pastor, nº 5.

Els objectius d'aquesta publicació era donar a conèixer diferents aspectes sobre l'arquitectura i l'urbanisme que dominava les ciutats durant l'última etapa del franquisme, la transició i l'inici de la democràcia. De fet, el període en què es va publicar correspon amb aquest període de la Història d'Espanya, concretament del març de 1970 (publicació del primer número) fins el desembre de 1982.

Entre els col·laboradors més importants, a més de Manuel Vázquez Montalbán, també hi troben a l'arquitecte Oriol Bohigas o al professor de Comunicació Audiovisual de l'Autònoma, Romà Gubern.