Treball col·lectiu de l'assignatura
Història del Periodisme
Curs 2003-2004

Estudis de Periodisme
Universitat Pompeu Fabra