Sergi Cortiñas Rovira
Barcelona, 1974
Professor Col·laborador Doctor

sergi.cortinas@upf.edu

C/ Roc Boronat, 138
Despatx 430
08018 - Barcelona
Telf. 93.542.24.40

 DADES ACADÈMIQUES

Doctor en Comunicació Sociale | Universitat Pompeu Fabra

Any: 2006
Llicenciat en Periodisme | Universitat Pompeu Fabra Any: 1999
Llicenciat en Química | Universitat de Barcelona Any: 1997
  LÍNIES DE RECERCA

Periodisme científic

Divulgació de les ciències
Redacció Periodística
Comunicació Política
  PUBLICACIONS

Cortiñas, Sergi (2007)."Exploració de les necessitats de divulgació científica en el cas del polígon petroquímic del Camp de Tarragona", a J. Farré i J. Fernández (eds.), Comunicació i risc petroquímic a Tarragona. De les definicions a les pràctiques institucionals. Servei de Publicacions de la URV i Cossetània Edicions, Tarragona, pp. 241-256 ISBN: 978-84-8424-095-2

Cortiñas, Sergi (2007). “La globalización del periodismo científico bajo patrones anglosajones: un estudio de caso en la periferia”, a Estudios sobre el mensaje periodístico, vol. 13, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2007. ISSN: 1134-1629

Cortiñas, Sergi i Pont, Carles (2006). “Actores periodísticos y políticos en momentos de crisis: un estudio de caso / Relationship between journalists and politicians in critical situations: a case study””, a Comunicar, vol. 14, núm. 27, p. 129-135, Huelva, ISSN: 1134-3478

Cortiñas, Sergi (2006). “Un recorrido por la historia del libro de divulgación científica”, a Quark: Ciencia, Medicina, Comunicación y Cultura, núm. 37-38, p. 58-64, Barcelona, ISSN: 1135-8521

Cortiñas, Sergi (2005) “La divulgació de la molècula d’ADN”, a Revista de la Societat Catalana de Química, núm. 6, p. 78-84, Barcelona. ISSN: 1576-8961                                             

Cortiñas, Sergi (2005) “De l’11-M al 14-M: Les noves tecnologies ‘versus’els mitjans tradicionals”, a Trípodos Vol 1. Núm. EXTRA 2005, p. 377-388, Barcelona ISSN:1138-3305 
 PROJECTES D'INVESTIGACIÓ EN CURS

“La percepción del riesgo petroquímico en Tarragona y la Unión Europea. Efectos sociales de la comunicación institucional y de los medios de información”, finançat pel Ministerio de Educación y Ciencia, 2008-2010. Ref: SEJ2007-63095. Investigador principal: Jordi Farré Coma

“Descripción de algunas prácticas letradas recientes. Análisis lingüístico y propuesta didáctica”, finançat pel Ministerio de Educación y Ciencia, 2008-2010. Ref: HUM2007-62118/FILO. Investigador principal: Daniel Cassany Comas

“Llibre d’estil per a les revistes del grup editorial RBA”. Investigador principal: Carles Singla Casellas