Carles Pont Salvador Alsius Clavera
Barcelona, 1948
Professor Titular

salvador.alsiu@upf.edu

C/ Roc Boronat, 138
Departament de Comunicació
08018 - Barcelona
Telf. 93.542.22.85

 DADES ACADÈMIQUES
Doctor en Periodisme | Universitat Pompeu Fabra Any: 1996
Llicenciat en Ciències de la Informació | Universitat Autònoma de Barcelona Any: 1976
Llicencia en Ciències Econòmiques | Universitat Autònoma de Barcelona Any: 1973
  LÍNIES DE RECERCA

Ètica periodística

Convergència de Redaccions
Llenguatges textuals i àudiovisuals a la RTV
  PRINCIPALS OBRES PUBLICADES

“Com es fa un telenotícies”. Editorial Onda. Barcelona, 1987.

“Catorce preguntas sobre el periodismo en televisión”. Editorial CIMS. Barcelona, 1997.

“Ètica i periodisme”. Editorial Pòrtic. Barcelona, 1998.

“Hem perdut l'oremus”. Edicions La Campana. Barcelona , 1998 (6ª edició, març de 1999). Versió en espanyol: “De la misa la mitad”. Editorial Martínez Roca, 1999.

“Els codis ètics del periodisme televisiu”. Editorial Pòrtic. Barcelona, 1999.

"La informació, un concepte clau per a la ciència contemporània". Acadèmia de Doctors de Catalunya. Barcelona, 2001
 PROJECTES D'INVESTIGACIÓ EN CURS
Investigador principal de la recerca “Ètica i excel·lència informativa: la deontologia periodística davant de les expectatives de la ciutadania a Catalunya”. I+D de les universitats UPF (coordinadora), Carlos III de Madrid, País Vasco i Sevilla.