resultats de la recerca

 

 

Més de 10.000 articles conformen l'obra periodística de Josep Pernau

El periodista Josep Pernau ha publicat més de 10.000 articles en sis diaris i publicacions al llarg de la seva carrera professional, tal i com es desprèn dels resultats obtinguts en una investigació duta a terme pels estudiants de l'assignatura Història del Periodisme dels Estudis de Periodisme de la Universitat Pompeu Fabra. L'estudi, encara incomplet ja que Pernau publica encara un article diari a El Periódico de Catalunya, ha permès crear un catàleg exhaustiu que recull gran part de la seva obra periodística.

Aquesta investigació, dirigida pels professors Jaume Guillamet i Marcel Mauri i amb el suport en tasques web d'Ariadna Fernández, conclou que Pernau va escriure en set diaris i una revista: El Correo Catalán (on va ser-hi de 1955 a 1964), el Tele/eXprés (1964-1968), Diario Femenino (1968-1969), Diario de Barcelona (1969-1977); la revista Destino (1977-1978); Mundo Diaro (1978-1980); i El Periódico de Catalunya (1980 - ), on actualment encara hi escriu diàriament. El cert és que entre 1987 i 1989 quan marxa al Diari de Barcelona per assumir-ne la direcció. El projecte no reeixirà i Pernau tornarà a El Periódico.

El cert és que aquesta direcció de l'última etapa del Brusi no serà, ni molt menys l'únic exemple de tasques directives del periodista. Al contrari, en moltes de les publicacions on treballarà acabarà exercint càrrecs de responsabilitat. Així, el 1963 és nomenat cap d'informació local, càrrec que abandonarà per ser redactor en cap del flamant Tele/eXprés . Després, assumirà la direcció del Diario Femenino , una publicació dirigida només a dones i en la qual tot i que no hi trobem cap text signat per Pernau sí que va estar-ne al capdavant durant gairebé dos anys. Serà, però, al Diario de Barcelona on acumularà més responsabilitats: començarà sent redactor en cap (1969-1973), després subdirector (1973-1974) i finalment director (1974-1977). Quan sigui despatxat, assumirà la direcció de la revista Destino (1977-1978) abans d'anar a dirigir la revista Mundo i Mundo Diario . La direcció del Diari de Barcelona serà la seva darrera gran tasca directiva.

Aquestes diverses responsabilitats que va assumint faran que, en algunes publicacions, publiqui pocs textos (a causa de la feina directiva, tenia poc temps per escriure), com és el cas de Diario Femenino on no signa res. El cas contrari és El Correo Catalán on hi trobem 2.267 textos. Al Diario de Barcelona també hi podem comptar 683 articles, mentre que a Mundo Diario n'hi ha 81 (també és cert que va estar-s'hi molt menys temps). És, però, a El Periódico de Catalunya on podem comptabilitzar més textos: més de 7.000 articles, un corpus que dia a dia va creixent amb les noves columnes que va publicant. I és que el diari del Grup Zeta és la publicació amb qui ha mantingut una relació més llarga (des de 1980 fins ara, amb l'excepció dels dos anys en què va anar a dirigir el Brusi), seguit de El Correo Catalán on va estar-s'hi nou anys (1955-1964) i el Diario de Barcelona , vuit anys més (1969-1977).

No són aquestes les úniques publicacions on escriurà: tot i que aquest catàleg encara no ho recull, Josep Pernau també va escriure al setmanari falangista El Español (1954), i quan estava a El Correo Catalán va col·laborar en altres publicacions del mateix grup com el setmanari El Paseo , la publicació per nens El Paseo infantil i la revista El diario de la Feria . També va participar a La revista ilustrada .

Aquest catàleg, doncs, tot i recollir gairebé la totalitat de l'obra periodística de Pernau no es pot considerar tancat tant per algunes petites publicacions encara no recollides com, sobretot, pel fet que l'obra del periodista creix dia a dia.

 

Pujar