Treball col·lectiu de l’assignatura Història del Periodisme Curs 2006-2007