Professors que poden dirigir tesis doctorals

Doctors amb experiència investigadora acreditada que compleixen els requisits establerts en l'article 2.2 de la Normativa acadèmica de dipòsit i defensa de tesis doctorals del Departament de Comunicació, aprovada per la Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD) en sessió de 12 de juliol de 2013.

 

Puedes consultar el currículum del profesorado en el Portal de la Producción Científica.