Premi Extraordinari de Doctorat

Descripció:

La Comissió Acadèmica del programa de doctorat podrà elevar una proposta de Premi Extraordinari de Tesi Doctoral al Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat.

Es podrà obrir una convocatòria de premi extraordinari de doctorat per cada deu tesis doctorals llegides. Podran ser candidats al premi els estudiants que hagin obtingut un excel·lent cum laude

Normativa:

Premi extraordinari de doctorat

Normativa acadèmica de dipòsit i defensa de tesis doctorals (art.8.2)

Normativa acadèmica dels ensenyaments de doctorat (art. 22)

Premis concedits:
  • I Premi Extraordinari de Tesi Doctoral del Departament de Periodisme i de Comunicació Audiovisual, sessió de 28 de juny del 2007: Dr. Salvador Alsius Clavera
  • II Premi Extraordinari de Tesi Doctoral del Departament de Periodisme i de Comunicació Audiovisua, sessió de19 de desembre del 2007: Dra. Aranzazu Maria Capdevila Gómez