Advertčncia sobre el plagi

El Departament de Comunicació no tolerarà casos de plagi o còpia ni la col·laboració activa o passiva amb aquest tipus de pràctiques fraudulentes en els treballs realitzats pels alumnes. La sanció per a aquest tipus de pràctiques consistirà en l'obertura d'un expedient que pot concloure amb la no obtenció del títol de doctor.

Es considerarà plagi la reproducció de frases o paràgrafs de textos d'altres autors sense citar-ne la font original de la que provenen, ja sigui una pàgina d'Internet, un llibre, una revista o bé treballs d'altres companys.