Informaciķ sobre les titulacions


       Estudis Organitzats pel Departament:

      Altres Estudis:

       Altres Dades:

        Màster Universitari en Comunicació Social 

  Data d'implantació: 30/06/2014

  Codi RUCT: 4313866

  Data de verificació: 06/05/2013

  Data d'acreditació: a partir dels quatre anys de la verificació

  Memòria aprovada per l'ANECA Informe favorable de l'AQU amb data 02/04/2013

  Informes de seguiment: 2011, 2013

  Informe AQU de seguiment de la titulació: 2013

   

  Màster Universitari en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis  

  Data d'implantació: 18/10/2010

  Codi RUCT: 4310819

  Data de verificació: 01/06/2009

  Data d'acreditació: 3 d'agost de 2015

  Memòria aprovada per l'ANECA

  Informes de seguiment: 2011, 2012

  Informe AQU de seguiment de la titulació:

  Autoinforme d'acreditació 
  Acreditació excel·lent

  Màster en Gestió Estratègica de la Comunicació i Relacions Públiques (Conjunt Universitat Stirling i Universitat Pompeu Fabra) 

  Data d'implantació : 30/06/2014

  Codi RUCT: 4314019

  Data de verificació: 25/09/2013

  Data d'acreditació: a partir dels quatre anys de la verificació

  Memòria aprovada por l'ANECA Informe favorable de la AQU con fecha 24/07/2013

  Informes de seguiment:

  Informe AQU de seguimento de la titulació:

  Màster Internacional en Estudis Cinematogràfics i Audiovisuals (Propi)

  Data d'implantació:

  Codi RUCT:

  Data de verificació:

  Data d'acreditació:

  Memòria aprovada per l'ANECA

  Informes de seguiment:

  Informe AQU de seguiment de la titulació:

  Màster Interdisciplinari dels Mèdia i Sistemes Cognitius Interactius

  Data d'implantació:

  Codi RUCT:

  Data de verificació:

  Data d'acreditació:

  Memòria aprovada per l'ANECA

  Informes de seguiment:

  Informe AQU de seguiment de la titulació:

  Màster en Juventut i Societat

  Data d'implantació: setembre 2012

  Codi RUCT: 4313347

  Data de verificació: 19/09/2012

  Data d'acreditació: No s'ha produit una nova acreditació perque encara no s'han complert els 4 anys desde la data de la seva verificació e implantació inicial.

  Memòria aprovada per l'ANECA

  Informes de seguiment: Presentat a l'AQU informe del curs 2012-2013 (07/2014)

  Informe AQU de seguiment de la titulació: Pendent de resposta.


  Màster de Gestió de Continguts Digitals 

  Data d'implantació: curs 2012-2013 (septiembre 2012)

  Codi RUCT: 4313347

  Data de verificació: 19/09/2012

  Data d'acreditació: 20/09/2013

  Memoria aprobada por la ANECA

  Informes de seguiment: presentat AQU informe del curs 2012-2013 (07/2014)

  Informe AQU de seguiment de la titulació:

  Màster en Disseny i Comunicació

  Data d'implantació:

  Codi RUCT:

  Data de verificació:

  Data d'acreditació:

  Memòria aprovada per l'ANECA

  Informes de seguiment:

  Informe AQU de seguiment de la titulació:

  Doctorat en Comunicació Social

  Data d'implantació: 02/07/2013

  Codi RUCT: 5600014

  Data de verificació: 2812/2012

  Data d'acreditació: a partir dels sis anys desde la verificació

  Memòria aprovada per l'ANECA Informe favorable de la AQU amb data 19/09/2012

  Informes de seguiment: 2014/2015

  Informe AQU d'avaluació del seguiment