Grups de recerca del Departament de Comunicaciķ

graficos GRUP

Recerca del Departament de Comunicació - 2017

 

 • Grup de Recerca en Comunicació, Publicitat i Societat - CAS
 • Grup d'Investigació Estètica dels Mitjans Audiovisuals - CINEMA
 • Unitat de Recerca en Periodisme i Documentació Digital - GRP
 • Unitat d'Investigació en Comunicació Audiovisual - UNICA
 • Grup de Recerca Joventut, Societat i Comunicació - JOVIS.com

   

  Comunicació, Publicitat i Societat - CAS

  Els principals interessos del grup de recerca Comunicació, Publicitat i Societat (CAS) es troben en la intersecció de dues àrees: la comunicació i la publicitat, i l'individu i la societat.

  CAS és un grup interdisciplinari que estudia els fenòmens de comunicació no només des d'una perspectiva de comunicació, sinó també com un sistema integrat que combina la psicologia, la sociologia, la psicologia social i l'anàlisi del discurs. Per tant, promou l'ús combinat de tècniques quantitatives i qualitatives per tal d'aconseguir una comprensió més profunda de com el comportament de la comunicació i la publicitat influeixen en el comportament social i individual.

  Principals línies de recerca:

  • Noves Tendències de Consum, Comunicació de Marca i Indústria Publicitària
  • Marca-Destí i Marca-Lloc (Destination & Place Branding)
  • Anàlisi Psicosocial dels Missatges Persuasius
  • Mitjans de Comunicació i Discurs Social: Gènere, Joventut i Infància
  • Noves Estratègies de Comunicació en Mitjans Tradicionals, Web, Telèfons Mòbils i Xarxes Socials
  • Noves Tendències de Relacions Públiques

  Col·lectiu d'Investigació Estètica dels Mitjans Audiovisuals - CINEMA

  El Col·lectiu d'Investigació Estètica dels Mitjans Audiovisuals (CINEMA) té com objectiu fonamental servir de punt de trobada d'investigadors procedents de diferents àmbits per a analitzar tant la història del cinema com les manifestacions contemporànies del fet fílmic.

  En primer terme situa l'estudi estètic de l'obra audiovisual, considerant la imatge com a receptacle de tendències i contradiccions filosòfiques, socials i polítiques, i plantejant una recerca que faci dialogar el cinema amb altres manifestacions artístiques. En aquest sentit, és important l'estudi del cinema americà i asiàtic, tot i que es considera com a fonamental un acostament al babèlic cinema europeu, com a nucli d'expressió de les contradiccions de la nostra contemporaneïtat.

  Principals línies de recerca:

  • Models Dramatúrgics i de Posada en Escena en la Història del Cinema
  • Relacions entre Cinema i Altres Arts
  • Cinema Comparat
  • Narrativa Audiovisual
  • Els Gèneres Cinematogràfics i Audiovisuals
  • Hermenèutica de l'Obra Cinematogràfica i Televisiva
  • Estudi de la Ficció Televisiva
  • Tendències Estètiques de l'Audiovisual Contemporani
  • Mutacions Tecnològiques de l'Audiovisual Contemporani
  • Assaig Audiovisual

  Grup de Recerca en Periodisme - GRP

  El Grup de Recerca en Periodisme (GRP) té per finalitat l'estudi i anàlisi del comportament dels mitjans de comunicació històrics i actuals i està format per professors i estudiants de doctorat dedicats a la recerca en l'àmbit del periodisme.

  El grup inicialment va ser reconegut per la Generalitat de Catalunya com a Grup de Recerca Emergent (GRE-2009SGR1162) i en l'actualitat gaudeix de la qualificació de Grup de Recerca Consolidat (GRC-2014SGR872).

  Principals línies de recerca:

  • Ètica del Periodisme
  • Història del Periodisme
  • Anàlisi de Mitjans Digitals
  • Redacció Integrada

  Documentació Digital i Comunicació Interactiva - DIGIDOC

  El grup de recerca DigiDoc està vinculat a dues grans línies de recerca: Documentació Digital i Comunicació Interactiva. Cadascuna d'aquestes línies s'encarrega del manteniment d'un Laboratori relacionat que desenvolupa aplicacions diverses, entre elles: "Anàlisi, disseny i concepció de produccions multimèdia i interactives" i "Anàlisi de la qualitat i de les característiques de les publicacions digitals".

  La secció de Documentació Digital centra el seu interès en diferents aspectes relacionats amb la Web i les estratègies de comunicació en línia. Entre les seves principals línies d'investigació es troben:

  • Ciberperiodisme
  • Mètodes per a l'anàlisi de la qualitat de llocs web
  • Posicionament web (SEO)
  • Màrqueting en cercadors (SEM)
  • Mapes conceptuals
  • Usabilitat
  • Recuperació d'informació
  • Web semàntica i metadades

  L'interès principal de la secció de Comunicació Interactiva són les formes discursives intrínseques dels entorns digitals interactius. El grup afronta l'estudi d'aquestes formes des d'una perspectiva doble i complementària: la de la producció experimental i la de la reflexió teòrica sobre aquestes o altres obres interactives. L'interès del grup, en les seves diverses configuracions prèvies, ha estat sempre la difusió cultural i l'educació, sense deixar de banda, però, les possibilitats de la comunicació interactiva en propostes de caire artístic o social.

  Principals línies de recerca:

  • Disseny i Anàlisi d'Interactius d'Autor
  • Models d'Accés i Representació del Coneixement
  • Interacció Modular
  • Imatge Fotogràfica Digital i Comunicació Interactiva
  • Comunicació Interactiva per a Persones amb Necessitats Especials
  • Producció Artística i Realitat Virtual
  • Art i Comunicació Social amb Dispositius Mòbils Intel·ligents
  • Entorns Participatius i Evolutius de Contingut "On-line" 

  Grup de Recerca en Comunicació Científica - GRECC

  El Grup de Recerca en Comunicació Científica, en el qual s'integra l'Observatori de la Comunicació Científica, s'interessa pel conjunt de processos comunicatius que fan possible que el coneixement especialitzat en ciència arribi als diferents públics.

  Dins d'aquests processos, ocupa un lloc important la divulgació de la ciència a audiències àmplies i heterogènies a partir de múltiples canals. El grup té un particular interès en estudiar la tasca dels mitjans de comunicació en aquests processos divulgadors, a través dels mètodes i les tècniques del periodisme científic.

  Principals línies de recerca:

  • Estudi del Periodisme Científic
  • Pseudociència i Societat
  • Estudi de la Divulgació de la Ciència a l'Àmbit Català, Espanyol i Europeu
  • Comunicació de Risc

  Unitat d'Investigació en Comunicació Audiovisual - UNICA

  La Unitat d'Investigació en Comunicació Audiovisual (UNICA) és un grup consolidat de recerca R+D reconegut per la Generalitat de Catalunya i especialitzat en el camp de la comunicació i la cultura audiovisuals.

  UNICA aplica metodologies d'estudi i d'anàlisi de caràcter pluridisciplinari i interdisciplinari, sota l'enfocament predominant de les ciències socials i humanístiques. A més, ofereix un conjunt variat de projectes i convenis de recerca en el camp audiovisual, i també serveis d'assessorament en el disseny i el desplegament de projectes i serveis de formació en la recerca de l'audiovisual.

  Principals línies de recerca:

  • Anàlisi de la Producció Audiovisual
  • Comunicació i Educació
  • Comunicació i Grups d'Influència
  • Comunicació Política i Audiovisual
  • Comunicació i Interculturalitat
  • Comunicació en l'Era Digital
  • Entreteniment Mediàtic i Videojocs

  Grup de Recerca MEDIUM

  El Grup de Recerca MEDIUM proposa desenvolupar activitats de recerca en 4 àmbits de la cultura i la comunicació:

  • Cultura pop: recerques sobre entreteniment, celebrities, videojocs, social media i cultura participativa.
  • Discursos socials: recerques sobre narratives, estratègies de comunicació política i branding. 
  • Transmedia: recerques sobre storytellingtransmedia literacy, educació mediàtica i noves formes narratives.
  • Media Evolution: recerques sobre evolució de l'ecosistema de mitjans, arqueologia mediàtica i processos de medialització. També inclou investigacions en camps com ara la cultura algorítmica i les xarxes.

  Grup de Recerca Critical Communication - CRITICC

  El Grup de Recerca Critical Communication (CRITICC) és un grup de recerca en comunicació des d'una perspectiva multidisciplinar. En la línia fixada pels critical studies aplicats al camp de la comunicació, s'analitzen des d'una aproximació històrica i estructural els processos de comunicació que van des de la comunicació interpersonal fins a les narratives hegemòniques a la societat. L'objecte prioritari del grup és l'anàlisi de les relacions de poder com a fenomen transversal de les pràctiques comunicatives. Els processos d'influència dels grups d'interès són un bon exemple de com es gestiona estratègicament la comunicació per assolir i mantenir el poder. Les diferents línies de recerca de CRITICC parteixen d'aquesta aproximació critica als diferents fenòmens comunicatius.

  Principals línies de recerca:
  • Comunicació i grups d'influència (think tanks, lobbies i altres grups)
  • Comunicació, gènere i sexualitats
  • Comunicació intercultural
  • Història crítica de la comunicació estratègica
  • Estudis crítics sobre animals i ètica ambiental
  • Comunicació interpersonal, etnometodologia i anàlisi del discurs

  Grup de Recerca en Comunicació Política, Mitjans i Democràcia -  POLCOM 

  El Grup de Recerca en Comunicació Política, Mitjans i Democràcia és un grup de recerca consolidat del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (UPF) que té com a principal objectiu l'estudi interdisciplinari de les interrelacions entre el sistema polític, el sistema mediàtic i la ciutadania i com aquestes interrelacions afecten a la cultura democràtica de la societat.

  Principals línies de recerca:
  • Comunicació Política 
  • Comunicació Institucional 
  • Responsabilitat Social dels Mitjans 
  • Opinió Pública
  • Periodisme Internacional
  • Periodisme Polític
  • Innovació en Mitjans de Comunicació
  • Estudi dels Nous Mitjans

  Grup de Recerca Joventut, Societat i Comunicació - JOVIS.com

  JOVIS.com és un grup consolidat (AGAUR) que té com a objectiu promoure l'estudi de la joventut contemporània des d'una perspectiva interdisciplinària, transnacional i de gènere. Les paraules clau en la seva recerca són: comunicació digital, generació, identitat, TIC, moviments socials, participació política, polítiques públiques i de joventut, mercat de treball, educació, competència mediàtica, conflictes socials, treball social. La seva aproximació a la joventut es basa fonamentalment en la metodologia qualitativa, especialment l'etnografia, però també utilitza tècniques quantitatives.

  Principals línies de recerca:

  • Teoria, història i epistemologia
  • Política pública, educació i mercat laboral
  • Joventuts transnacionals
  • Les cultures juvenils, la participació política i els moviments socials.
  • Comunicació digital i competència mediàtica