Col·lecció Aldea Global

La col·lecció Aldea Global és una coedició entre la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Jaume I de Castelló, la Universitat de València i la Universitat Pompeu Fabra sobre temes de comunicació.

El conveni de coedició es va signar l'octubre de 1997 entre la UAB, la UJI i la UV, i el novembre de 1999 s'hi va afegir la UPF.

Consulta tots els títols editats.

 

Sèrie Documents

Informe de la comunicació a Catalunya 2002. Institut de la Comunicació. UAB (aquest títol va encetar una sèrie d'informes dins de la col·lecció)

Informe de la comunicació a Catalunya 2003-2004. Institut de la Comunicació. UAB

PER ENVIAR ORIGINALS
Adreça on trobar el formulari per a lliurar originals a la col·lecció Aldea Global: http://www.uji.es/CA/publ/propuji/propinfo.thtml

VENDES: http://puv.uv.es/index.php?cPath=21_25_8590_9442&osCsid=9e0894fabaf487d4948191c6836e639c