Direcció del Departament de Comunicació

Director José Fernández Cavia
Sotsdirector de Postgrau i Coordinació Carles Pont Sorribes
Sotsdirectora de Recerca Glòria Salvadó Corretger
Secretària Acadèmica Mercè Oliva Rota