Documents administratius de la UPF

Introducció
Qüestions generals
Models de documents administratius
Acta de reunió
Avís
Carta
Certificat
Circular
Citació
Convocatòria de reunió
Diligència
Fax
Informe
Invitació
Nota interior
Notificació
Ofici
Petició
Resolució
Saluda
Sol·licitud o instància

Apèndix 1: Els tractaments protocolaris als Països Catalans
Apèndix 2: Municipis i comarques del Països Catalans

Cerca

 


Models de documents administratius

PETICIÓ

Sol.licitud escrita sobre una matèria no prevista en la normativa vigent.

Format: DIN A4 (210 x 297mm).

Document relacionat Veure document i apartats

CRITERIS GENERALS DE REDACCIÓ
Tot i que els requisits formals de la petició són una mica diferents dels de la sol·licitud, la redacció de la petició segueix els mateixos criteris que els de la sol·licitud:

 • To neutre i respectuós.

 • Estructuració lògica i tan simplificada com sigui possible. Si l'apartat corresponent al nucli de la petició conté diverses informacions o raons, és convenient ordenar-les d'acord amb el temps en què se succeeixen o bé d'acord amb l'argumentació, i escriure-les en paràgrafs diferents.

 • Claredat i concisió en l'expressió de les idees. És millor redactar amb oracions breus que amb una única oració llarga.

 • El tractament personal:
  - Emissor:
  Primera persona del singular (jo): DEMANO, etc.

  - Destinatari:
  Segona persona del plural (vós): Que assistiu, etc.
  Tercera persona del singular (vostè): Que assisteixi, etc.

FRASEOLOGIA ÚTIL
Fórmules per a la identificació:

- ..., responsable de...., encarregat de l'organització de..., cap de protocol de...

Fórmules per a la petició:

 

 

Tornar a dalt

Darrera actualització: 19-04-2004